Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Komitet Audytu powołany przez Radę Nadzorczą w dniu 06.09.2017 funkcjonuje od dnia 01.07.2018 r. w składzie:
1. Jakub Leonkiewicz – Przewodniczący Komitetu Audytu, członek niezależny
2. Ryszard Bodziachowski – Członek Komitetu Audytu, członek niezależny
3. Wacław Kropiński – Członek Komitetu Audytu, członek zależny

Spółka Hydrotor S.A. informuje, iż Komitet we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1, 3, 5, i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.:
a) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
b) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki,
c) większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki.

Dotychczas zadania Komitetu Audytu pełniła Rada Nadzorcza Spółki. Czas trwania pierwszej kadencji Komitetu Audytu będzie tożsamy z obecną kadencją Rady Nadzorczej co oznacza, że kadencja Komitetu Audytu upłynie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2020 roku.

Członkowie Komitetu Audytu