Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu

Pan Mariusz Lewicki posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Ukończył studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Podyplomowe Studia Prawa  podatkowego i Podyplomowe Studia Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji UMK. Pan Mariusz Lewicki pracował jako księgowy w firmie SPOMASZ, następnie w latach 1991 – 1999 był związany zawodowo z Apatorem gdzie kierował Działem Księgowości. W okresie od 1994 do 2001 roku pracował jako Główny Księgowy najpierw w spółce Reuther Polska, następnie w spółce Rotar Poland a od 2001 roku pracował w spółce Apator Control na stanowisku Dyrektora Finansowego i pełnił funkcje Prokurenta do końca kwietnia 2007. Ponadto od 1993 roku do lutego 2012 Pan Mariusz Lewicki był Głównym Księgowym w firmie ZPDZ „NAGRO”. Pan Mariusz Lewicki posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji nadzorczych Od 2000 roku pełni funkcje członka Rady Nadzorczej spółki Apator SA.  Obecnie w Apator S.A. pełni funkcję zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jest przewodniczącym Komitetu Audytu. W spółce Apator Mining od 2005 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Od 2007 jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki Apator Metrix S.A. w Tczewie. Od listopada 2010 pracuje w Wizamor Sp. z o.o w Więcborku pełniąc funkcje doradcy finansowego oraz od 06.11.2014 jest Członkiem Rady Nadzorczej. Od maja 2014 jest zastępcą przewodniczącego Rady Nadzorczej w Elkomtech S.A. w Łodzi.
W okresie od 03.2008r. do 06.2014r. pełnił również funkcje Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej P.H.S. Hydrotor S.A., a od 06.2014r. do końca 06.2018r. przewodniczył Radzie Nadzorczej P.H.S. Hydrotor S.A. od 06.2015r. do 06.2018r. był Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej Agromet ZEHS Lubań SA, a od 07.2018r., jest jej przewodniczącym.
Od lipca 2018 objął stanowisko Prezesa Zarządu w P.H.S. Hydrotor S.A.
Prezes Zarządu nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec P.H.S. Hydrotor S.A. jak również nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.