Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu

Pan Mariusz Lewicki posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Ukończył studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Podyplomowe Studia Prawa podatkowego i Podyplomowe Studia Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji UMK.
Pan Mariusz Lewicki pracował jako księgowy w firmie SPOMASZ, następnie w latach 1991 – 1999 był związany zawodowo z PZAE Apator, a następnie Spółką Apator SA, gdzie kierował Działem Księgowości. W okresie od 1994 do 2001 roku pracował jako Główny Księgowy najpierw w spółce Reuther Polska, następnie w spółce Rotar Poland. W latach 2001-2007 pracował w spółce Apator Control Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora Finansowego i pełnił funkcję Prokurenta. Od 1993 roku do lutego 2013 roku pracował na stanowisku Głównego Księgowego w firmie ZPDZ „Nagro”. Pełnił funkcję doradcy finansowego w Z.P.H.U. Walter w latach 2007 – 2013 oraz w firmie Wimplast Sp. z o.o w latach 2012 – 2014.

Pan Mariusz Lewicki posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji nadzorczych w spółkach GK Hydrotor:
1) W okresie od marca 2008r. do czerwca 2014r. pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej P.H.S. Hydrotor S.A., od kwietnia 2014r. do końca czerwca 2018r. przewodniczył Radzie Nadzorczej P.H.S. Hydrotor S.A.
2) Od listopada 2010 r. do września 2014 r. pełnił funkcję Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu w Więborskich Zakładach Metalowych Wizamor Sp. z o.o w Więcborku, od września 2014 roku pełni funkcję Doradcy Finansowego oraz był członkiem Rady Nadzorczej, natomiast od maja 2019 r. jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej.
3) Od czerwca 2015 r. do czerwca 2018 r. był Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej Agromet ZEHS Lubań SA, obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Agromet ZEHS Lubań SA
4) Od lipca 2018 objął stanowisko Prezesa Zarządu w P.H.S. Hydrotor S.A.

Pan Mariusz Lewicki posiada również wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji nadzorczych w innych Spółkach. Wchodzi w skład organów nadzorczych Spółek GK Apator, gdzie od 2000 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej spółki Apator SA. Obecnie w Apator S.A. pełni funkcję zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jest członkiem Komitetu Audytu. W spółce Apator Mining od 2005 r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Od 2007 r. jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki Apator Metrix S.A. w Tczewie. Od maja 2014 r. wchodzi w skład Rady Nadzorczej w Apator Elkomtech S.A. w Łodzi, od maja 2020 r. jest członkiem Rady nadzorczej Apator Powogaz SA w Poznaniu.

Mariusz Lewicki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec P.H.S. Hydrotor S.A. jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Mariusz Lewicki nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.