Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
RB 19/2019 - Powiadomienie o transakcji na akcjach Hydrotor S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządczeRB 18/2019 - Powiadomienie o transakcji na akcjach Hydrotor S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządczeRB 17/2019 - Powiadomienie o transakcji na akcjach Hydrotor S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządczeRB 14/2019 - Konwersja akcji imiennych na akcje na okaziciela - korektaRB 16/2019 - Ujawnienie stanu posiadaniaRB 15/2019 - Ujawnienie stanu posiadaniaRB 14/2019 - Konwersja akcji imiennych na akcje na okazicielaRB 13/2019 - Zawiadomienie w trybie art. 70 ustawy o ofercie publicznej - zbycie akcjiRB 12/2019 - ZWZA 29-06-2019 r. lista akcjonariuszy powyżej 5%RB 11/2019 - Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy za 2018r.RB 10/2019 - Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 29-06-2019RB 9/2019 - Powiadomienie o transakcji na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządczeRB 8/2019 - Korekta Raportu Rocznego S.A. za 2018 rok oraz Skonsolidowanego Raportu Rocznego Grupy Kapitałowej za 2018 rokRB 7/2019 - Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy 29-06-2019 - projekty uchwałRB 6/2019 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 29-06-2019r.RB 5/2019 - Deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za 2018r. wraz z propozycją ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendyRB 4/2019 - Zawarcie umów kredytowychRB 3/2019 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019r.RB 2/2019 - Zawiadomienie w trybie art. 70 ustawy o ofercie publicznejRB 1/2019 - Powiadomienie o transakcji na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze