Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. zgodnie z § 87 ust. 1 i 4 oraz § 101 Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 19 lutego 2009 r. o informacjach bieżących i okresowych (Rozporządzenie) informuje o terminach przekazywania raportów okresowych emitenta w 2017 r.

Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne (SA-QSr) przekazywane będą za kolejne kwartały w poniższych terminach:

– IV kwartał 2016 r. – 28 luty 2017 r.
– I kwartał 2017 r. – 12 maja 2017 r.
– III kwartał 2017 r. – 10 listopada 2017 r.

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny (SA-PSr) za:

– I półrocze 2017 r. – 30 sierpnia 2017 r.

Raporty roczne:

– jednostkowy raport roczny za 2016 r. (SA-R) – 28 kwietnia 2017 r.
– skonsolidowany raport roczny za 2016 r. (SA-RS) – 28 kwietnia 2017 r.

Zarząd Spółki informuje również, że w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym, zamieszczone będą jednostkowe skrócone sprawozdania finansowe Spółki, odpowiednio kwartalne lub półroczne, w zakresie określonym w § 87 Rozporządzenia.

Wacław Kropiński – Prezes

Wiesław Wruck – Członek Zarządu