Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. w Tucholi w załączeniu przesyła korektę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2010 r.

Korekta dotyczy noty 5.1 Segmenty branżowe – w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Kapitałowej przekazanym w raporcie rocznym RS w dniu 29 kwietnia 2010 r. dokonano niewłaściwych wyłaczeń konsolidacyjnych w poszczególnych segmentach.

Korekta w segmentach branżowych nie ma wpływu na osiągnięte wyniki finansowe Grupy Kapitałowej.

Wacław Kropiński – Prezes