Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. informuje, że w dniu 7 maja 2014 r. została podpisana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju umowa o dofinansowanie projektu nr POIG.01.04.00-04-345/13 pod tytułem „Opracowanie innowacyjnych pomp zębatych o obniżonym poziomie emisji akustycznej” realizowanego w ramach Programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych.
Całkowity koszt projektu wynosi 3.578,9 tys. zł w tym koszty kwalifikowane związane z realizacją Projektu 3.149,8 tys. zł.
Dofinansowanie związane z realizacja Projektu przewidziane jest w wysokości 1.296,3 tys. zł co stanowi 41,15% wartości kosztów kwalifikowanych.
Realizacja zakresu rzeczowego i finansowego Projektu winna nastąpić w okresie od 01/04/2014 do dnia 31/12/1015, natomiast części wdrożeniowej do dnia 31/12/2016.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu