Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. informuje, że w dniu 28 kwietnia 2016 r. podjął uchwałę i zarekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PHS „Hydrotor” S.A. wypłatę dywidendy za 2015 r. w wysokości 4.796,6 tys. zł czyli 2,00 zł brutto na jedną akcję.
Rekomendowana przez Zarząd dywidenda ma charakter pieniężny.
Zarząd zaproponował ustalenie prawa do dywidendy na dzień 14 września 2016 r., a termin wypłaty dywidendy na dzień 4 października 2016 r.
Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2016 r. zaakceptowała wysokość proponowanej kwoty dywidendy jak i proponowane daty uzyskania prawa i wypłaty dywidendy.
Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu