Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniu 16.05.2014 r. akcji Spółki przez podmiot powiązany – Członka Rady Nadzorczej oraz osoby jemu bliskiej.
Liczba nabytych akcji: 1.800 szt. średnia cena nabycia wynosiła 31,56 zł/1 akcję
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 365.000 sztuk akcji, co stanowi 15,22 % udziału w kapitale zakładowym oraz 9,82 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu