Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd PHS Hydrotor SA w załączeniu przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrotor SA w dniu 27 czerwca 2015 r.
Podstawa prawna raportu: § 38 ustęp 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załącznik do ZWZA 27-06-2015
Wacław Kropiński – Prezes
Mariusz Lewicki – Członek Zarządu