Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. informuje, że w niu 30 maja 2018 r. otrzymał pismo od Pana Mariusza Lewickiego o rezegnacji z pełnienia funkcji czlonka Rady Nadzorczej PHS „Hydrotor” S.A. ze względu na zamiar kandydowania na Prezesa Zarządu Spółki.

Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełnić będzie do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PHS „Hydrotor” S.A.

Wacław Kropiński – Prezes

Wiesław Wruck – Członek Zarządu