Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Zarząd Spółki „Hydrotor” S.A., na podstawie § 82 ust. 1 oraz § 101 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku o informacjach bieżących i okresowych (Rozporządzenie), niniejszym informuje o terminach przekazywania raportów okresowych Spółki w 2011 roku.

Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne (SA-QSr) przekazywane będą za kolejne kwartały w poniższych terminach:

Raporty kwartalne:

– IV kwartał 2010 r. – 28 luty 2011 r.

– I kwartał 2011 r. – 16 maja 2011 r. (14-15.05 dni wolne)

– III kwartał 2011 r. – 14 listopada 2011 r.

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny (SA-PSr) za:

– I półrocze 2011 r. – 31 sierpnia 2011 r.;

Raporty roczne:

– jednostkowy raport roczny za 2010 r. (SA-R) – 29 kwietnia 2011 r.

– skonsolidowany raport roczny za 2010 r. (SA-RS) – 29 kwietnia 2011 r.

Zarząd Spółki informuje również, że w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym, zamieszczone będą jednostkowe skrócone sprawozdania finansowe Spółki, odpowiednio kwartalne lub półroczne, w zakresie określonym w § 87 Rozporządzenia.
Wacław Kropiński – Prezes