Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. zgodnie z § 87 ust. 1 i 4 oraz § 101 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. o informacjach bieżących i okresowych (Rozporządzenie) informuje o terminach przekazywania raportów okresowych emitenta w 2012 r.

Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne (SA-QSr) przekazywane będą za kolejne kwartały w poniższych terminach:

– IV kwartał 2011 r. – 29 luty 2012 r.

– I kwartał 2012 r. – 15 maja 2012 r.

– III kwartał 2012 r. – 14 listopada 2012 r.

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny (SA-PSr) za:

– I półrocze 2012 r. – 31 sierpnia 2012 r.;

Raporty roczne:

– jednostkowy raport roczny za 2011 r. (SA-R) – 30 kwietnia 2012 r.

– skonsolidowany raport roczny za 2011 r. (SA-RS) – 30 kwietnia 2012 r.

Zarząd Spółki informuje również, że w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym, zamieszczone będą jednostkowe skrócone sprawozdania finansowe Spółki, odpowiednio kwartalne lub półroczne, w zakresie określonym w § 87 Rozporządzenia.

Wacław Kropiński – Prezes