Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniach od 28.12.2012 r. do 08.01.2013 r. akcji Hydrotor S.A. przez podmiot powiązany – osobę bliską Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji:
28-12-2012 – 100 szt. średnia jednostkowa cena nabycia 26,94 zł
03-01-2013 – 29 szt. średnia jednostkowa cena nabycia 27,00 zł
04-01-2013 – 51 szt. średnia jednostkowa cena nabycia 27,40 zł
08-01-2013 – 580 szt. średnia jednostkowa cena nabycia 28,17 zł
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 348.860 sztuk akcji, co stanowi 14,55 % udziału w kapitale zakładowym oraz 8,99 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes