Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniu 30-12-2015 r. akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej.

Liczba nabytych akcji 10 012 szt., średnia cena nabycia 37,75 zł/1 akcję

Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 237.800 sztuk akcji, co stanowi 9,92 % udziału w kapitale zakładowym oraz 6,40 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Nie wyrażono zgody na publikację danych osobowych.

Wacław Kropiński – Prezes

Wiesław Wruck – Członek Zarządu