Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. informuje, że w dniu 22 czerwca 2010 r. Spółka „Hydrotor” zakupiła udziały Więcborskich Zakładów Metalowych „Wizamor” Sp. z o.o.

1. Sprzedający : dotychczasowi udziałowcy WZM Wizamor Sp. z o.o. (98 osób fizycznych)

2. Przedmiot umowy: udziały Więcborskich Zakładów Metalowych „Wizamor” Sp. z o.o. 89-410 Więcbork; ul. Starodworcowa 5

3. Charakterystyka nabytych udziałów: udziały w ilości 420,91 stanowiące 91,50 % kapitału zakładowego oraz 91,50% głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

4. Kwota transakcji: 1.262,73 tys. zł. (3 tys. zł za 1 udział),

5. Charakter powiązań między emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta, a zbywającymi aktywa: – brak powiązań,

6. Źródła finansowania: środki własne „Hydrotor” S.A.

7. Więcborskie Zakłady Metalowe „Wizamor” Sp. z o.o. są producentem wysokociśnieniowych elementów złącznych, przewodów gietkich i amortyzatorów.

Oferta Spółki pozwoli na poszerzenie asortymentu Grupy Kapitałowej „Hydrotor” o nowe produkty z zakresu hydrauliki siłowej i bardziej kompleksową obsługę rynku

Spółka „Wizamor” posiada nowoczesny park maszynowy oparty o tokarki sterowane numerycznie oraz automaty wielowrzecionowe pozwalające na skuteczne konkurowanie na rynku elementów złącznych; linia galwaniczna umożliwi świadczenie usług dla wszystkich Spółek Grupy i znaczne obniżenie kosztów powlekania detali.

Włączenie nowego podmiotu w strukturę Grupy Kapitałowej pozwoli na uzyskanie efektu synergii w zakresie sprzedaży i w obszarze logistyki.

Przychody Spółki ” Wizamor” w 2010 r. osiągną poziom ok 5 – 6 mln zł.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu