Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrotor S.A. w dniu 24 czerwca 2017 r.
Jednocześnie Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Wacław Kropiński – Prezes

Wiesław Wruck – Członek Zarządu