Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. w załączeniu przekazuje Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PHS „Hydrotor” S.A. w Tucholi na dzień 30 czerwca 2018 r. wraz z jego porządkiem obrad.

Podstawa prawna raportu: § 19 ustęp. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załącznik do raportu RB 12/2018 – Ogłoszenie o zwołaniu WZA

Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu