Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Zarząd Hydrotor SA informuje, że następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Hydrotor SA, które odbyło się 18 czerwca 2011 roku:

1. Pan Wacław Kropiński posiadający na tym ZWZA 83.405 akcji uprawniających do wykonania 417.025 głosów, stanowiących 18,78% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 10,74% ogólnej liczby głosów,

2. Pan Ryszard Bodziachowski wraz z osoba bliską posiadający na tym ZWZA 315.600 akcji uprawniających do wykonania 315.600 głosów, stanowiących 14,21% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 8,13 % ogólnej liczby głosów,

3. Fundusze Inwestycyjne PKO posiadające na tym ZWZA 325.043 akcji uprawniających do wykonania 325.043 głosów, stanowiących 14,64% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 8,37% ogólnej liczby głosów,

4. Pani Irena Kubiszewska posiadająca na tym ZWZA 35.960 akcji uprawniających do wykonania 179.800 głosów, stanowiących 8,10% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 4,63% ogólnej liczby głosów,

5. Pan Grzegorz Pollok posiadający na tym ZWZA 23.075 akcji uprawniających do wykonania 115.375 głosów, stanowiących 5,20% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 2,97% ogólnej liczby głosów.

Wacław Kropiński – Prezes