Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniach 28-29.05.2013 r. akcji Hydrotor S.A. przez osobę bliską Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji 1.443 szt, w tym:
– w dniu 28.05.2013 r. 943 szt. średnia jednostkowa cena nabycia 28,70 zł
– w dniu 29.05.2013 r. 500 szt. średnia jednostkowa cena nabycia 28,97 zł
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 354.500 sztuk akcji, co stanowi 14,78 % udziału w kapitale zakładowym oraz 9,54 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu