Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 21 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. zawiadamia o otrzymaniu w dniu 29 maja 2015 r. informacji o rezygnacji członka Rady Nadzorczej
1) datę rezygnacji osoby nadzorującej: od dnia 27 czerwca 2015 r. tj. z dniem odbycia ZWZA Spółki
2) imię i nazwisko osoby nadzorującej; Waldemar Stachowiak
3) dotychczas pełnioną funkcję w przedsiębiorstwie emitenta; członek Rady Nadzorczej
4) przyczyny rezygnacji: brak
Wacław Kropiński – Prezes
Mariusz Lewicki – Członek Zarządu