Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniu 8 i 9 czerwca 2016 r. akcji Hydrotor S.A. przez podmiot powiązany – członka Rady Nadzorczej w następujących ilościach:
08.06.2016 – 277 sztuk, cena: 36,50 zł.
09.06.2016 – 372 sztuki, cena: 36,50 zł.
Liczba nabytych akcji: 649 sztuk
Średnia jednostkowa cena nabycia papieru wartościowego: 36,50 zł.
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 383 200 sztuk akcji, co stanowi 15,98% udziału w kapitale zakładowym oraz 10,77% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu