Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Zarząd Hydrotor S.A. informuje, że następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS Hydrotor S.A., które odbyło się w dniu 24 czerwca 2017 r.:

1. Pan Wacław Kropiński posiadający na tym ZWZA 83.405 akcji imiennych uprawnionych do wykonania 417.025 głosów stanowiących 17,63 % wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 11,72 % ogólnej liczby głosów,

2. Pan Ryszard Bodziachowski wraz z osoba bliską posiadający na tym ZWZA 387.600 akcji zwykłych uprawnionych do wykonania 387.600 głosów stanowiących 16,39 % wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 10,89 % ogólnej liczby głosów,

3. PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiadający na tym ZWZA 355.900 akcji zwykłych uprawnionych do wykonania 355.900 głosów stanowiących 15,05 % wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 10,00 % ogólnej liczby głosów,

4. Pan Mariusz Lewicki wraz z osoba bliską posiadający na tym ZWZA 251.500 akcji zwykłych uprawnionych do wykonania 251.500 głosów stanowiących 10,64 % wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 7,07 % ogólnej liczby głosów,

5. AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK posiadający na tym ZWZA 185.400 akcji zwykłych uprawnionych do wykonania 185.400 głosów stanowiących 7,84 % wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 5,21 % ogólnej liczby głosów.

Wacław Kropiński – Prezes

Wiesław Wruck – Członek Zarządu