Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Zarząd Hyrdotor SA informuje, że następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Hyrdotor SA, które odbyło się 26 czerwca 2010 roku:

1. Pan Wacław Kropiński posiadający na tym ZWZA 83.405 akcji uprawniających do wykonania 417.025 głosów, stanowiących 18,83% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, które stanowią 10,31% ogólnej liczby głosów,

2. Pan Ryszard Bodziachowski wraz z osoba bliską posiadający na tym ZWZA 300.000 akcji uprawniających do wykonania 300.000 głosów, stanowiących 13,55% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, które stanowią 7,42% ogólnej liczby głosów,

3. Fundusze Inwestycyjne PKO Akcji i Parasolowy posiadające na tym ZWZA 210.000 akcji uprawniających do wykonania 210.000 głosów, stanowiących 9,48% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, które stanowią 5,19% ogólnej liczby głosów,

4. Pani Irena Kubiszewska posiadająca na tym ZWZA 35.960 akcji uprawniających do wykonania 179.800 głosów, stanowiących 8,12% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, które stanowią 4,04% ogólnej liczby głosów,

5. Pan Grzegorz Pollok posiadający na tym ZWZA 23.075 akcji uprawniających do wykonania 115.375 głosów, stanowiących 5,21% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, które stanowią 2,59% ogólnej liczby głosów,

Wacław Kropiński – Prezes