Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie akcji Hydrotor S.A. przez podmiot powiązany – osobę bliską Członka Rady Nadzorczej w następujących ilościach:
10.07.2012 – 376 sztuk, cena: 29,60 zł.
11.07.2012 – 160 sztuk, cena: 29,00 zł.
12.07.2012 – 314 sztuk, cena: 29,23 zł.
Liczba nabytych akcji: 850 sztuk
Średnia jednostkowa cena nabycia papieru wartościowego: 29,28 zł.
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 340 100 sztuk akcji, co stanowi 14,18% udziału w kapitale zakładowym oraz 8,76% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu