Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrotor S.A. w dniu 27 czerwca 2015 r.
Jednocześnie Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.
Załącznik do raportu RB 15/2015
Wacław Kropiński – Prezes
Mariusz Lewicki – Członek Zarządu