Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniach 23 do 25.07.2012 r. akcji Hydrotor S.A. przez podmiot powiązany – Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji:
23-07-2012 – 267 szt. średnia jednostkowa cena nabycia 29,95 zł
24-07-2012 – 298 szt. średnia jednostkowa cena nabycia 30,92 zł
25-07-2012 – 23.702 szt. średnia jednostkowa cena nabycia 32,00 zł
Członek Rady Nadzorczej posiada obecnie 97.767 sztuk akcji, co stanowi 4,08 % udziału w kapitale zakładowym oraz 2,52 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu