Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. przekazuje do pullicznej wiadomości treści uchwał podjetych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrotor S.A. w dniu 22 czerwca 2013 r.
Jednocześnie Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. informuje, ze Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.
Załącznik do raportu RB 16/2013
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu