Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. w nawiązaniu do przesłanego raportu nr 12/2010 informuje, że Spółka „Hydrotor” zakupiła dodatkowe udziały Więcborskich Zakładów Metalowych „Wizamor” Sp. z o.o.

1. Sprzedający : dotychczasowi udziałowcy WZM Wizamor Sp. z o.o. (4 osoby fizyczne)

2. Przedmiot umowy: udziały Więcborskich Zakładów Metalowych „Wizamor” Sp. z o.o. 89-410 Więcbork; ul. Starodworcowa 5

3. Charakterystyka nabytych udziałów: udziały w ilości 14,85 stanowiące 3,23 % kapitału zakładowego oraz 3,23% głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

4. Kwota transakcji: 44,55 tys. zł. (3 tys. zł za 1 udział),

5. Charakter powiązań między emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta, a zbywającymi aktywa: – brak powiązań,

6. Źródła finansowania: środki własne „Hydrotor” S.A.

7. Więcborskie Zakłady Metalowe „Wizamor” Sp. z o.o. są producentem wysokociśnieniowych elementów złącznych, przewodów gietkich i amortyzatorów.

Łacznie Spółka Hydrotor posiada 435,76 udziałów stanowiących 94,73 % kapitału zakładowego oraz 94,73% głosów na Zgromadzeniu Wspólników.
Wacław Kropiński – Prezes