Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniu 23 do 25.07.2012 r. akcji Hydrotor S.A. przez podmiot powiązany – osobę bliską Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji:
23-07-2012 – 200 szt. średnia jednostkowa cena nabycia 29,68 zł
25-07-2012 – 825 szt. średnia jednostkowa cena nabycia 31,07 zł
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 341 125 sztuk akcji, co stanowi 14,22 % udziału w kapitale zakładowym oraz 8,79 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

Wacław Kropiński – Prezes