Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. w Tucholi zgodnie z § 5 pkt. 1 ust. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazuje informacje o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania i przeglądu sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych emitenta.
1. Dane o podmiocie:
– Kancelaria Audyt Czesław Pniewski; Osiedle Rusa 132/14; 61-245 Poznań
– Nr na liście podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 1882. Właściciel firmy jest biegłym rewidentem od 1992 r. wpisany do rejestru biegłych rewidentów nad nr 7143.
2. Wyboru dokonano w dniu 27 czerwca 2015 r.
3. Biegły Rewident Pan Czesław Pniewski, w ramach umów zawartych z UZR-CBR Poznań, badał sprawozdania jednostkowe i skonsolidowane Hydrotor S.A w latach 2006 ?2010.
4. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonała Rada Nadzorcza „Hydrotor? S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi (Uchwała nr 28/10/2015),
5. Umowa z wybranym podmiotem dotyczyć będzie badania sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanego, jak również przeglądu śródrocznego sprawozdania jednostkowego Hydrotor S.A. i Grupy Kapitałowej Hydrotor za 2015r.
Wacław Kropiński – Prezes
Mariusz Lewicki – Członek Zarządu