Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Działając na podstawie art. 128 i 129 ustawy z dnia 11.05.2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017r., poz. 1089) Zarząd PHS Hydrotor S.A. informuje o powołaniu przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 06.09.2017 r. Komitetu Audytu (Uchwala nr 3/02/2017 z dnia 06.09.2017 r. ) spośród jej członków w składzie:

1. Pan Jakub Leonkiewicz – Przewodniczący Komitetu Audytu, członek niezależny,
2. Pan Ryszard Bodziachowski – Członek Komitetu Audytu, członek niezależny,
3. Pan Mariusz Lewicki – Członek Komitetu Audytu, członek zależny.

Spółka Hydrotor S.A. informuje, iż Komitet we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1, 3, 5, i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.:
a) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
b) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki,
c) większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki.

Dotychczas zadania Komitetu Audytu pełniła Rada Nadzorcza Spółki. Czas trwania pierwszej kadencji Komitetu Audytu będzie tożsamy z obecną kadencją Rady Nadzorczej co oznacza, że kadencja Komitetu Audytu upłynie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2020 roku.

Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu