Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. informuje, że w dniu 11 sierpnia 2010 r. Spółka „Hydrotor” otrzymała informację o zakończeniu oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii wysokoefektywnych procesów precyzyjnej obróbki oraz technologii pomiarowych wielkogabarytowych elementów maszyn”.

 

Wniosek został rekomendowany do wsparcia przez Komisję konkursową, a wynik oceny zatwierdzony przez Instytucje Pośredniczące oraz Instytucję Zarządzającą.

 

Ogólna kwota wydatków na wymieniony projekt wynosi 27.121 tys. zł z czego przyznana kwota dofinansowania na ww. projekt wynosi 12.153 tys. zł.

Wacław Kropiński – Prezes