Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 18/2010 z dnia 11 sierpnia 2010 r. Zarząd HYDROTOR S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że otrzymał informację o zaakceptowaniu przez Regionalną Instytucje Finansującą Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości sprawozdania z realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych wraz z analizą ekonomiczną i badaniami rynkowymi dotyczącymi realizacji I Etapu Projektu „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii wysokoefektywnych procesów precyzyjnej obróbki oraz technologii pomiarowych wielkogabarytowych elementów maszyn”.

Akceptacja I etapu stanowi potwierdzenie przyznania dofinansowania na II Etap Projektu zgodnie z § 2 ust. 6 umowy nr UDA-POIG.01.04.00-04-038/09-99, UDA-POIG.04.01.00-04-038/09-00.

Wacław Kropiński – Prezes