Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zarząd Hydrotor S.A. informuje, że następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS Hydrotor S.A., które odbyło się w dniu 25 czerwca 2016 r.:
1. Pan Wacław Kropiński posiadający na tym ZWZA 83.405 akcji imiennych uprawnionych do wykonania 417.025 głosów stanowiących 19,56 % wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 11,72 % ogólnej liczby głosów,
2. Pan Ryszard Bodziachowski wraz z osoba bliską posiadający na tym ZWZA 382.551 akcji zwykłych uprawnionych do wykonania 382.551 głosów stanowiących 17,94 % wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 10,75 % ogólnej liczby głosów,
3. PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiadający na tym ZWZA 355.900 akcji zwykłych uprawnionych do wykonania 355.900 głosów stanowiących 16,69 % wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 10,00 % ogólnej liczby głosów,
4. Pan Mariusz Lewicki wraz z osoba bliską posiadający na tym ZWZA 237.800 akcji zwykłych uprawnionych do wykonania 237.800 głosów stanowiących 11,15 % wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 6,68 % ogólnej liczby głosów.

Wiesław Wruck – Członek Zarządu