Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Zarząd Hydrotor S.A „Emitent” podaje do publicznej wiadomości informację poufną, której przekazanie zostało opóźnione na podstawie art. 17 ust. 4. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR) o poniższej treści:

„Zarząd Hydrotor S.A. informuje, że w związku z pandemią COVID-19 i jej negatywnym wpływem na sytuację finansową Spółki wystąpił w dniu 4 sierpnia 2020 z wnioskiem do Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm.

Wnioskowana kwota to 16.000 tys. zł.

Wniosek Spółki będzie rozpatrywany uznaniowo i kwota przyznanego kredytu może być znacznie niższa od wnioskowej.

W momencie otrzymania ostatecznej decyzji z PFR Spółka poinformuje rynek o wysokości otrzymanej pomocy i jej warunkach.”

Zarząd Emitenta podjął decyzję o opóźnieniu podania informacji poufnej do wiadomości publicznej w dniu 04 sierpnia 2020 roku ze względu na ochronę prawnie uzasadnionych interesów Emitenta oraz w związku z dużą niepewnością co do otrzymania dofinansowania.

Opóźnienie publikacji informacji w ocenie Zarządu Emitenta nie wprowadziło w błąd opinii publicznej, gdyż Emitent nie informował dotychczas w formie raportu bieżącego lub okresowego o ubieganie się o przyznanie takiej pożyczki.

Emitent podjął działania i zastosował środki niezbędne do zachowania poufności tej informacji do czasu jej podania do publicznej wiadomości.

W dniu dzisiejszym po przeprowadzeniu wideokonferencji z przedstawicielem PFR, Emitent uzyskał informację, że pożyczka z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm nie może zostać przyznana. Uzasadnieniem nieprzyznania pożyczki jest uzyskiwanie dodatniej EBITDA na poziomie działalności operacyjnej.

Nieprzyznanie tej pożyczki nie spowoduje zakłóceń płynnościowych Emitenta. Płynność finansowa Spółki jest dobra.

 

Mariusz Lewicki – Prezes
2020-10-08 13:51