Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2010 z dnia 26.06.2010 r. Zarząd Hydrotor S.A. informuje, że w związku z decyzją PARP z dnia 11.08.2010 r. według której przyznana została Spółce dotacja w kwocie 12.153.225,00 zł. (ogólna kwota wydatków na wymieniony projekt wynosi 27.121.478,00 zł.) na realizację projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii wysokoefektywnych procesów precyzyjnej obróbki oraz technologii pomiarowych wielkogabarytowych elementów maszyn”, Zarząd przystąpił do wstępnych czynności związanych z realizacją tego zadania.
Zgodnie z uchwałą nr 16/VI/2010 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PHS Hydrotor S.A. w Tucholi z dnia 26.06.2010 r. spełnione zostały warunki uchwały do wypłaty dywidendy według opcji pierwszej.
Niniejszym zgodnie z uchwałą nr 16/VI/2010 WZA oraz w związku z przystąpieniem do realizacji zadań inwestycyjnych w wysokości ponad 20 mln zł. do końca sierpnia 2010 r. na dywidendę przeznacza się kwotę 2 997 875,00 zł., tj. 1,25 zł. na 1 akcję, natomiast na kapitał zapasowy kwotę 2 755 254,71 zł.
Prawo do dywidendy ustala się według stanu posiadania akcji na dzień 30.08.2010 r., termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 15.09.2010 r.

 

Wacław Kropiński – Prezes Zarządu
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu