Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniach 17 i 18.09.2012 r. akcji Hydrotor S.A. przez podmiot powiązany – Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji:
17-09-2012 – 1.487 szt. średnia jednostkowa cena nabycia 31,42 zł
18-09-2012 – 246 szt. średnia jednostkowa cena nabycia 32,24 zł
Członek Rady Nadzorczej posiada obecnie: 99.500 sztuk akcji, co stanowi 4,15 % udziału w kapitale zakładowym oraz 2,56 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

Wacław Kropiński – Prezes