Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zarząd Hydrotor SA informuje, że następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Hydrotor SA, które odbyło się 22 czerwca 2013 roku:
1. Pan Wacław Kropiński posiadający na tym ZWZA 83.405 akcji uprawniających do wykonania 417.025 głosów, stanowiących 19,89% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 11,22% ogólnej liczby głosów,
2. Pan Ryszard Bodziachowski wraz z osoba bliską posiadający na tym ZWZA 354.500 akcji uprawniających do wykonania 354.500 głosów, stanowiących 16,90% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 9,54 % ogólnej liczby głosów,
3. Fundusze Inwestycyjne PKO posiadające na tym ZWZA 351.852 akcji uprawniających do wykonania 338.800 głosów, stanowiących 16,16% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 9,12% ogólnej liczby głosów,
4. Pan Grzegorz Pollok posiadający na tym ZWZA 23.075 akcji uprawniających do wykonania 115.375 głosów, stanowiących 5,50% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 3,11% ogólnej liczby głosów,
5. Pan Mariusz Lewicki posiadający na tym ZWZA 111.111 akcji uprawniających do wykonania 111.111 głosów, stanowiących 5,30% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 2,99% ogólnej liczby głosów,
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu