Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. w Tucholi zgodnie z § 5 pkt. 1 ust. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2014 w sprawie projektów uchwał na ZWZA przekazuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej, które zostanie zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2014 r.
Załącznik: Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2013r.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu