Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zarząd Hydrotor SA informuje, że następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Hydrotor SA, które odbyło się 27 czerwca 2015 roku:
1. Pan Wacław Kropiński posiadający na tym ZWZA 83.405 akcji uprawniających do wykonania 417.025 głosów, stanowiących 19,42 % wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 11,22 % ogólnej liczby głosów,
2. Pan Ryszard Bodziachowski wraz z osobą bliską posiadający na tym ZWZA 378.950 akcji uprawniających do wykonania 378.950 głosów, stanowiących 17,64 % wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 10,20 % ogólnej liczby głosów,
3. Fundusze Inwestycyjne PKO posiadające na tym ZWZA 300.661 akcji uprawniających do wykonania 300.661 głosów, stanowiących 14,00 % wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 8,09% ogólnej liczby głosów,
4. Pan Mariusz Lewicki wraz z osobą bliską posiadający na tym ZWZA 198.000 akcji uprawniających do wykonania 198.000 głosów, stanowiących 9,22% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 5,33 % ogólnej liczby głosów,
5. Pan Grzegorz Pollok posiadający na tym ZWZA 23.075 akcji uprawniających do wykonania 115.375 głosów, stanowiących 5,37% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 3,11% ogólnej liczby głosów.
Wacław Kropiński – Prezes
Mariusz Lewicki – Członek Zarządu