Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniach 26 i 28.06.2013 r. akcji Hydrotor S.A. przez Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji:
W dniu 26.06.2013 r. 600 szt. średnia jednostkowa cena nabycia 29,00 zł
W dniu 28.06.2013 r. 800 szt. średnia jednostkowa cena nabycia 28,28 zł
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 356.600 sztuk akcji, co stanowi 14,87 % udziału w kapitale zakładowym oraz 9,60 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarząd