Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniach 16.06 do 20.06.2014 r. akcji Spółki przez podmiot powiązany – Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji:
– w dniu 16.06.2014 r. 197 szt. średnia cena nabycia 32,75 zł/1 akcję
– w dniu 17.06.2014 r. 60 szt. średnia cena nabycia 32,60 zł/1 akcję
– w dniu 18.06.2014 r. 77 szt. średnia cena nabycia 33,14 zł/1 akcję
– w dniu 20.06.2014 r. 166 szt. średnia cena nabycia 33,99 zł/1 akcję
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 366.500 sztuk akcji, co stanowi 15,28 % udziału w kapitale zakładowym oraz 9,86 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu