Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. informuje o wyborze przez ZWZA Spółki w dniu 27-06-2015 r. (Uchwała nr 19/VI/2015) nowego członka Rady Nadzorczej
1) imię i nazwisko: Jakub Leonkiewicz
2) wykształcenie: Wyższe – Szkoła Główna Handlowa; kierunek: Finanse i bankowość
3) doświadczenie zawodowe:
2015 – Doradca Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie LFI, dyrektor zarządzający
2009 – 2015 J.P. Morgan, Warszawa, Dyrektor Wykonawczy,
2002 – 2009 Analityk, Associate, VP, J.P. Morgan, zespół fuzji I przejęć Londyn
2001 – 2001 Roland Berger Strategy Consultants, Berlin, Niemcy
Pan Jakub Leonkiewicz oświadczył, że:
– nie zachodzą okoliczności wyłączające jego niezależność jako członka Rady Nadzorczej,
– nie występuje konflikt interesów przy pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej,
– nie pełni funkcji i nie zajmuje stanowisk określonych w ustawie o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej,
– spełnia kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej określone przez Komisję Europejską,
– posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu,
– nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych.
Wacław Kropiński – Prezes
Mariusz Lewicki – Członek Zarządu