Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. zawiadamia o otrzymaniu w dniu dzisiejszym (tj. 19.09.11) informacji o zakupie w dniu 15.09.2011 r. akcji Hydrotor S.A. przez osobę bliską członkowi Rady Nadzorczej.

Liczba nabytych akcji: 1.000 sztuk

Średnia jednostkowa cena nabycia papieru wartościowego: 25,66 zł.

Członek Rady Nadzorczej posiada obecnie: 317 300 sztuk akcji, co stanowi 13,23% udziału w kapitale zakładowym oraz 8,17% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

Wacław Kropiński – Prezes Zarządu
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu