Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Ze względu na błąd iterowy wypaczający sens słowa Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. poniżej przedstawia prawidłową treść raportu.
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniach 29 do 31.07.2013 r. akcji Spółki przez podmiot powiązany ? Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji 31.603 szt. z tego w dniu:
– 29 lipca 2013 r. 29.928 szt. po średniej cenie 32,84 zł
– 30 lipca 2013 r. 426 szt. po średniej cenie 33,95 zł
– 31 lipca 2013 r. 1.249 szt. po średniej cenie 36,00 zł
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 143.603 sztuk akcji, co stanowi 5,99 % udziału w kapitale zakładowym oraz 3,87 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu