Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniach 10-13.02.2012 r. akcji Hydrotor S.A. przez podmiot powiązany – osobą bliską Członka Rady Nadzorczej.

Liczba nabytych akcji: 1.820 sztuk

Średnia jednostkowa cena nabycia papieru wartościowego: 23,89 zł.

Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 331 800 sztuk akcji, co stanowi 13,83 % udziału w kapitale zakładowym oraz 8,55 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

Wacław Kropiński – Prezes