Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. zgodnie z § 87 ust. 1 i 4 oraz § 101 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. o informacjach bieżących i okresowych (Rozporządzenie) informuje o terminach przekazywania raportów okresowych emitenta w 2014 r.
Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne (SA-QSr) przekazywane będą za kolejne kwartały w poniższych terminach:
– IV kwartał 2013 r. – 28 luty 2014 r.
– I kwartał 2014 r. – 15 maja 2014 r.
– III kwartał 2014 r. – 14 listopada 2014 r.
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny (SA-PSr) za:
– I półrocze 2014 r. – 29 sierpnia 2014 r.
Raporty roczne:
– jednostkowy raport roczny za 2013 r. (SA-R) – 30 kwietnia 2014 r.
– skonsolidowany raport roczny za 2013 r. (SA-RS) – 30 kwietnia 2014 r.
Zarząd Spółki informuje również, że w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym, zamieszczone będą jednostkowe skrócone sprawozdania finansowe Spółki, odpowiednio kwartalne lub półroczne, w zakresie określonym w § 87 Rozporządzenia.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu