Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji w dniu 12 stycznia 2016 r. o wykreśleniu z rejestru sądowego „Defka” w Likwidacji Spółka z o.o. w Dzierżoniowie.
Data postanowienia sądu o wykreśleniu: 30 grudnia 2015 r.
Zakończenie likwidacji: 16 września 2013 r.
Spółka z o.o. „Defka” w Dzierżoniowie w skład Grupy Kapitałowej Hydrotor weszła 6 lipca 2007 r. Spółka zajmowała się odlewnictwem metali.
Do dnia 25 września 2013 roku w skład Grupy kapitałowej tworzonej przez PHS HYDROTOR SA wchodziła DEFKA Spółka z o.o. w likwidacji z siedzibą w Dzierżoniowie. Likwidator Spółki „Defka” w dniu 25 września 2013 roku złożył wniosek do sądu rejestrowego o jej wykreślenie z rejestru sadowego.
Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu