Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. zgodnie § 5 ust.1 pkt. 21. oraz § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. nr 33 poz. 259) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych … , w związku z powzięciem wiadomości o rezygnacji członka Rady Nadzorczej informuje, że:

1. W dniu 14 października 2010 r. Pan Tomasz Bukowski przesłał wiadomość o rezygnacji z członka Rady Nadzorczej.

2. Pan Tomasz Bukowski był członkiem Rady Nadzorczej od 30 lipca 2009 r. do dnia rezygnacji tj. do 14 października 2010 r.

3. Pan Tomasz Bukowski za wyjątkiem członka Rady Nadzorczej nie pełnił innych funkcji w PHS „Hydrotor” S.A.

4. Pan Tomasz Bukowski od dłuższego czasu nie brał udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej swoją rezygnację uzasadnia dużą ilością obowiązków.

Wacław Kropiński – Prezes