Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Zarząd HYDROTOR S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 26 września 2011 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Defka” Spółka z o.o. podjęło uchwałę o otwarciu likwidacji spółki.

PHS „Hydrotor” S.A. posiada 35 000 udziałów „Defka” Spółka z o.o. w Dzierżoniowie co stanowi 57,05 % ogólnej liczby udziałów oraz 67,21 % głosów.

Wacław Kropiński – Prezes